Congres

VOCA congres 2022

vrijdag 2 september

Het is een bijzonder jaar. Het post-corona jaar! Na tijden opgesloten gezeten te hebben achter uw zoomcomputertje is het nu weer tijd lief en leed en kennis en kunde met elkaar te delen. De VOCA heeft de primeur hiervoor aan de NOV gelaten. Het NOV-jaarcongres was zo ook een mooi en geslaagd voorproefje. Eindelijk stond orthopedie Nederland weer eens verenigd op dezelfde locatie kennis te vergaren en te verspreiden onder het genot van een kop koffie of een drankje.

Dat smaakt naar meer en de VOCA gaat dat voor u mogelijk maken! Tijdens het NOV-jaarcongres hebben we m.b.t. het onderwerp zelfs al een tipje van de sluier laten oplichten zodat u alvast wat geprikkeld zou zijn.

De VOCA neemt u mee op een reis door tijd. Zo zullen wij u laten zien waar de toekomst van ons mooie vak ligt. Echter is begrip voor de toekomst niet goed te verkrijgen zonder dat men weet waar we vandaan komen. Derhalve zullen ook meer basale (vroegere) orthopedische technieken/behandelingen belicht worden.

Zorg daarom allen dat u de datum voor de lustrum editie van ons VOCA congres in uw agenda zet! 2 september 2022 zal deze educatieve en feestelijke dag zich voltrekken met als onderwerp: “A glimpse into the future and back to the roots”!

U zult verwend worden met presentaties van wereldwijd gerenommeerde sprekers en er zal geheel in stijl afgesloten worden met eerst een borrel en daarna een knallend feest!

Na de sprekers zal er gelegenheid zijn samen het glas te heffen op een mooie dag en verder te filosoferen over alles dat u gehoord heeft.
Van 20.00u tot 00.00u zullen dj’s u omver blazen zodat u de tijdens de dag vergaarde kennis daarna allemaal weer vergeten bent.
Dit alles zal plaats gaan vinden op bekend terrein: De Westergasfabriek, te Amsterdam.
U zou zelfs al voorzichtig kunnen nadenken over een overnachting in de buurt, zodat u niks hoeft te missen!

Schrijf je in via het formulier >


Over het VOCA-congres

Historisch gezien is het jaarlijkse VOCA-congres de kerntaak van de VOCA. Op deze congresdag, meestal georganiseerd in het najaar, wordt telkens een ander deelgebied van de orthopedie belicht. Wij streven er iedere keer weer naar een indrukwekkende internationale faculty te presenteren. De doelgroep is uiteraard de AIOS orthopedie, echter wordt het congres ook goed bezocht door orthopedisch chirurgen, ANIOS en co-assistenten. Overige geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom. Door jarenlange samenwerking met verschillende partners vanuit de medische industrie weten wij de inschrijfkosten laag te houden.
Wij blijven het congres innoveren. Zo is er de laatste jaren voor gekozen om de praatjes af te wisselen met workshops.  Het congres is ook het podium om lopende zaken van de opleiding orthopedie te bespreken tijdens de Algemene Ledenvergadering. Aansluitend aan het congres is er elk jaar een borrel.

“Baas van het Jaar”

De Baas van het Jaar is een uitverkiezing voor een lid van een vakgroep orthopedie die in staat is als beste het vak orthopedie over te brengen op de AIOS. Dit wordt beoordeeld op enthousiasme, kennis en kunde, wetenschap en originaliteit. Vereiste is dat dit staflid werkzaam is als orthopeed in één van de ROGO ziekenhuizen in Nederland.

De Baas van het Jaar is een benoeming voor een jaar, levert eeuwige roem op en is tastbaar in de vorm van een wisselbeker. De uitreiking van deze prijs vindt plaats op het jaarlijkse VOCA congres.

Dit zijn tot nu toe de winnaars:

2018: Prof. dr. G.M.M.J. Kerkhoffs – ROGO AMC

2019: Dr. D. Delawi – ROGO Mid-West

Spelregels voor de Baas van het Jaar uitverkiezing:

Iedere ROGO kan één nominatie sturen naar de VOCA. De nominatie bestaat uit een tekstuele uitleg waarom dit staflid zo bijzonder is en dus de titel “Baas van het Jaar” verdient. Dit schrijven kan eventueel begeleid worden door een filmpje, geluidsfragment, Powerpoint slides en andere ludieke manieren om stemmen te winnen.

Vanuit de inzendingen worden 3 finalisten uitgenodigd om op het VOCA-congres aanwezig te zijn, om zo de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen. Tevens zal er op de NOV Jaarvergadering aandacht geschonken worden aan de prijswinnaar.

De AIOS van de verschillende ROGO’s wordt verzocht om per ROGO één inzending te versturen naar secretaris@voca.org of naar de lokale vertegenwoordiger in het VOCA bestuur.

Nogmaals, filmpjes/presentaties/foto’s en teksten zijn welkom om in te sturen.

Eerdere edities